Asumisen verotus syrjii pienituloisia

Vuokralaisten keskusliitto vaatii asuntolainojen korkovähennykseen omavastuuta ja pidemmällä aikavälillä vähennyksen poistamista kokonaan. Suuntaus on efektiivisesti oikea, mutta riittämätön. Tällä hetkellä yhteiskunta tukee valtavilla summilla omistusasumista vaikka vuokra-asujat ovat huomattavasti pienituloisempia. Vuonna 2009 verovähennysoikeus maksoi valtiolle 830 miljoonaa euroa. Vertailukohtana esimerkiksi opiskelijoiden asumislisään menee alle 300 milj. euroa vuodessa.

Asuntolainan korkojen verovähennysoikeuden määrä on rajoittamaton. Sen voi saada yhä uudelleen, eikä oikeutta ole rajattu esimerkiksi tulojen perusteella. Verovähennysoikeus ei kuitenkaan merkittävästi alenna asumisen hintaa. Vähennysoikeuden on melko vakuuttavasti esitetty nostavan asuntojen hintaa mikä näkyy myös asuntojen vuokratasossa. Vähennystä ei voi kuitenkaan poistaa välittömästi kerralla, sillä monet omistusasujat ovat mitoittaneet lainanmaksukykynsä vähennysoikeuden varaan. Etenkin vähätuloisemmatkin nuoret tapaavat nykyään ostaa ensimmäiseksi asunnokseen omakotitalon, mihin heillä ei oikeasti olisi varaa.

Asuntotulon vero poistettiin Suomesta aikapäiviä sitten. Verovähennysoikeus olisi puolusteltavissa mikäli asuntotulon vero olisi yhä edelleen käytössä. Kyseessä oli siis vero, jonka omistusasuja maksaa itselleen kuvitteellisesti maksamastaan vuokrasta eli asuntotulosta. Ajatus saattaa kuulostaa absurdilta, mutta tällä hetkellä vuokrasta maksettava pääomatulovero (28%) siirtyy suoraan vuokrahintoihin mitä omistusasumisessa ei tapahdu. Jos yleisen vastustuksen vuoksi asuntotulon vero nähdään toteuttamiskelvottomana, jäljelle jää oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen mahdollisuus olisi tehdä vuokrista verovapaita. Tämän voitaisiin kuitenkin vuokra-asuntopulan korottamien hintojen vuoksi nähdä vuokranantajien tukemisena. Toisekseen muutos asuntojen hintatasossa näkyisi vasta vuosien jälkeen. Mielekkäin vaihtoehto olisi siis luoda vuokrien verovähennysoikeus noin 70 %:in vuokrasummasta. Tämän tulisi tietysti vaikuttaa myös yleisen asumistuen määrään.

Hankalan asiasta tekee se, että yleisenä verotuksen suuntana on veropohjan laajentaminen eikä uusien verovähennysoikeuksien luominen. Vuokratulojen verovähennysoikeus nimittäin maksaisi. Asuminen voidaan nähdä toisaalta sellaisena perustarpeena, ettei sitä ole syytä verottaa yhtä raskaasti kuin muuta kulutusta. Joka tapauksessa nykyinen tilanne on kaikkein sietämättömin. Ei voi olla oikeudenmukaista, että hyvä- ja keskituloisia omistusasujia suositaan verotuksellisesti niin, että tämä nostaa pienituloisempien vuokra-asujien kustannuksia.

Oman lisänsä soppaan tuo myös kotitalousvähennys sellaisiin remontteihin, joita kerrostaloasuja tai vuokra-asuja ei voi verotuksessaan vähentää.

————————-

Voit tukea kampanjaani verkossa tapahtuvalla lahjoituksella klikkaamalla sivun oikeassa laidassa olevaa linkkiä ”Lahjoita & tue kampanjaani”. Voit lahjoittaa kampanjaani myös tekstiviestillä seuraavasti: tekstaa ”TUE10 Jussi Airaksinen” tai ”TUE20 Jussi Airaksinen” numeroon 16511, jolla lahjoitat 10€ tai 20€.

Kommentointi on sulkeutunut.