Ehdotus kotihoidon järjestelyihin

Olemme Joensuussa hiljalleen pääsemässä eroon määräaikaisten työntekijöiden ketjutuksesta määrätietoisen työn tuloksena. Lisää tehtävää löytyy. Etenkin sijaisten ja varahenkilöstön työsuhteiden vakinaistaminen on edennyt koulu- ja päivähoitopuolella. Sosiaali- ja terveysalalla työn sarkaa riittää.

Päivähoidossa järjestelmä jo toimii kuulemani mukaan hyvin. Kun varahenkilöstöä tarvitaan, kutsutaan hoitaja sinne, missä on tarvetta. Kotihoidossa tilanteessa olisi petrattavaa.

Tällä hetkellä laitoshoidon ja kotihoidon varahenkilöstö kutsutaan samasta poolista. Vuodeosastoille varahenkilöstön tarve on helpommin ennakoitavissa, sekä vuodeosastojen henkilöstömitoitus on hyvinkin tarkkaa. Yleensä kaikki varahenkilöstö onkin ehditty varata loppuun kun kotihoitoon tarvittaisiin henkilöstöä. Ongelma on suurin etenkin kun tarvitsisi lähteä ajamaan Vaarojen suunnalle.

Kotihoidon laadukkaan järjestämisen kannalta olisikin viisasta jakaa laitosten ja kotihoidon varahenkilöstöpoolit toisistaan erilleen. Varahenkilöstön tarvetta on molemmilla aloilla ja työntekijöiden kannaltakin voisi olla mielekkäämpää voida keskittyä jompaan kumpaan alaan.

Lisäksi henkilöstön vaihtuvuus harvempien työntekijöiden kesken palvelualakohtaisesti olisi hoidontarvitsijoiden kannalta turvallisempaa. Laitoshoidossa on olemassa jopa hoitovirheriski lääkkeiden annostelussa, kun kaikki vanhukset eivät aina muista nimeään. Kun myös sijaishoitajat tuntisivat vanhuksensa, hyöty olisi molemminpuolinen.

Kommentointi on sulkeutunut.